Nejčastější chyby při demolici objektu

Chystáte se bourat nemovitost, kterou máte v osobním vlastnictví? Bourací práce jsou nevyhnutelné, pokud má na pozemku vyrůst nový objekt, stavba není bezpečná pro okolí nebo pokud už zkrátka objekt není v takovém stavu, aby bylo možné jej zrekonstruovat. I demolice ale má svá pravidla, a pokud je porušíte, vystavujete se riziku vysokých pokut.

Nevyřídíte si povolení

Myslíte si, že pokud je stavba vaše a na vašem pozemku, můžete ji zbourat kdykoliv a jakkoliv, aniž byste o tom informovali úřady? To je častý omyl. Ve skutečnosti můžete bez byrokracie zbourat pouze to, na co jste při stavbě nepotřebovali stavební povolení, a na vše ostatní je nutné získat demoliční výměr. Ten vydává stavební úřad a je to v podstatě oficiální schválení vašich plánů.

Suť vyklopíte, kde vás napadne

Ani odvoz suti není zcela bez komplikací. Je nutné ji likvidovat v souladu se zákony a zahrnout dokument o nakládání se sutí do demoličního výměru. Nejlepším řešením je nechat odvoz a likvidaci na profesionální firmě, která může nakládat i s nebezpečnými materiály, jako je například azbest. Případně můžete suť odvézt na sběrný dvůr, ale rozhodně ji nevyklápějte na černé skládce nebo dokonce do obecního rybníku.

Nevymažete objekt z katastru

Tak jako každá stavba začíná na úřadě, tak zde i končí. Po dokončení všech bouracích prací je nutné vymazat nemovitost z katastru nemovitostí. Tímto krokem budova nadobro zaniká a vy máte splněné veškeré zákonné požadavky. Bez tohoto kroku se bohužel rovněž neobejdete, jelikož by vám za nevymazání mohla hrozit velká pokuta.

Nezapomeňte, že někdy budete k demolici potřebovat také povolení sousedů nebo rady obce, pokud budova sousedí s obecním pozemkem. Pokud bouraný objekt sdílí stěnu s jiným objektem, je nutné provést demolici tak, aby byla tato stěna zachovaná. Pokud byla v nemovitosti zavedená elektřina, budete muset požádat o přeložku, ve které jako důvod uvedete právě demolici.

PR článek